Dalam bumi kegiatan, industri diwajibkan buat mempraktikkan persyaratan sertifikasi k3 buat kurangi musibah serta penyakit yang mencuat dampak profesi. Pergi dari permasalahan ini, penguasa kesimpulannya membuat sesuatu program penunjukan pakar K3 biasa yang jadi tangan jauh penguasa dalam melaksanakan pengawasan kepada profesi biar berjalan cocok Hukum yang legal.

Perkaranya, tidak acak orang dapat jadi pakar K3 biasa. Calon pakar K3 biasa wajib menjajaki sertifikasi K3 biasa buat mengukur sepanjang apa tingkatan kompetensinya di aspek K3. Sehabis sertifikasi berakhir, esoknya partisipan hendak memperoleh akta K3 biasa bagaikan fakta sudah celus pengetesan.

Siapa yang Menghasilkan Akta Pakar K3 Biasa?

Paling tidak terdapat 3 badan yang berkuasa menghasilkan akta K3 biasa, ialah BNSP, LSP, serta Kemnaker. Buat LSP, akta K3 biasanya serupa dengan BNSP sebab LSP terletak di dasar lindungan BNSP. Untuk yang belum ketahui tentu bingung, apa kelainannya akta K3 biasa dari BNSP serta Kemnaker?

Yang awal dari bidang persyaratan. Apabila Kamu menjajaki sertifikasi K3 Kemnaker, ketentuan berarti yang wajib Kamu memenuhi ialah:

 • ahli dengan pengalaman kegiatan minimun 2 tahun di aspek keahliannya
 • ahli belia yang mempunyai pengalaman kegiatan minimun 4 tahun di aspek keterampilannya.

Berlainan dengan Kemnaker, persyaratan sertifikasi K3 BNSP dibedakan jadi 3 cocok kadar yang diseleksi apakah tingkatan belia, tingkatan madya, ataupun tingkatan penting. Uraian persyaratan tiap- tiap kadar merupakan bagaikan selanjutnya:

Tingkatan muda

 • SLTA: mempunyai pengalaman 3 tahun di aspek K3
 • D3: memiliki pengalaman kegiatan di aspek K3 minimun 2 tahun
 • S1 non metode& non K3: mempunyai pengalaman kegiatan minimal

1 tahun di aspek K3

 • S1 metode( non K3): memiliki pengalaman kegiatan 1 tahun di aspek K3
 • S1 K3: Memiliki pengalaman kegiatan minimun 6 bulan di aspek K3

Tingkatan madya

 • SLTA: mempunyai pengalaman 10 tahun di aspek K3
 • D3: memiliki pengalaman kegiatan di aspek K3 minimun 8 tahun
 • S1 non metode& non K3: mempunyai pengalaman kegiatan minimal

7 tahun di aspek K3

 • S1 metode( non K3): memiliki pengalaman kegiatan 5 tahun di aspek K3
 • S1 K3: Memiliki pengalaman kegiatan minimun 2 tahun di aspek K3

Tingkatan utama

 • Tidak legal buat SLTA
 • S1 non metode& non K3: mempunyai pengalaman kegiatan minimal

10 tahun di aspek K3

 • S1 metode( non K3): memiliki pengalaman kegiatan 8 tahun di aspek K3
 • S1 K3: Memiliki pengalaman kegiatan minimun 5 tahun di aspek K3

Perbandingan berikutnya terdapat pada akta yang diperoleh. Sehabis menjajaki sertifikasi K3 Kemanker, Kamu hendak memperoleh 3 akta ialah akta kesertaan pembinaan calon pakar K3 biasa, pesan ketetapan penunjukan( SKP) pakar K3 biasa, serta sertifikat K3. Sebaliknya, BNSP cuma membagikan 1 akta saja.

Satu lagi yang butuh Kamu tahu mengenai perbandingan sertifikasi K3 Kemnaker serta BNSP yakni metode memanjangkan akta yang sudah habis era berlakunya( 3 tahun). Tidak terdapat tes balik untuk Kamu yang melaksanakan perpanjang sertifikasi Kemnaker. Kamu cuma butuh mengajukan permohonan. Beda dengan BNSP yang mewajibkan Kamu buat menjajaki tes balik buat menginovasi era legal akta terpaut.